განცხადებები

15 ივლისი 2023
მუნიციპალიტეტი: ბათუმი
დონორი: WB

ბათუმის N4 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

გაცნობებთ, რომ 2023 წლის 19 ივლისს 11:00 საათზე, გაიმართება ქვე-პროექტის “ბათუმის N 4 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია” გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგის ანგარიშისა და გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის საჯარო განხილვა. შეხვედრა ჩატარდება ბათუმის N4 საჯარო სკოლის შენობაში.
21 ივნისი 2023
მუნიციპალიტეტი: ტყიბული
დონორი: WB

ტყიბულის N1 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

გაცნობებთ, რომ 2023 წლის 27 ივნისს 14:00 საათზე, გაიმართება ქვე-პროექტის “ტყიბულის N1 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია” გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგის ანგარიშისა და გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის საჯარო განხილვა. შეხვედრა ჩატარდება ტყიბულის N1 საჯარო სკოლის შენობაში.
21 ივნისი 2023
მუნიციპალიტეტი: თერჯოლა
დონორი: WB

თერჯოლის N1 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

გაცნობებთ, რომ 2023 წლის 27 ივნისს 16:00 საათზე, გაიმართება ქვე-პროექტის “თერჯოლის N1 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია” გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგის ანგარიშისა და გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის საჯარო განხილვა. შეხვედრა ჩატარდება თერჯოლის მოსწავლე-ახალგარდობის ცენტრის შენობაში.
21 ივნისი 2023
მუნიციპალიტეტი: ქუთაისი
დონორი: WB

ქუთაისის N28 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

გაცნობებთ, რომ 2023 წლის 29 ივნისს 16:00 საათზე, გაიმართება ქვე-პროექტის “ქუთაისის N28 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია” გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგის ანგარიშისა და გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის საჯარო განხილვა. შეხვედრა ჩატარდება ქუთაისის N 28 საჯარო სკოლის შენობაში.
21 ივნისი 2023
მუნიციპალიტეტი: ჭიათურა
დონორი: WB

ჭიათურის N7 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

გაცნობებთ, რომ 2023 წლის 27 ივნისს 11:00 საათზე, გაიმართება ქვე-პროექტის “ჭიათურის N 7 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია” გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგის ანგარიშისა და გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის საჯარო განხილვა. შეხვედრა ჩატარდება ჭიათურის N7 საჯარო სკოლის შენობაში.
21 ივნისი 2023
მუნიციპალიტეტი: ბაღდათი
დონორი: WB

ბაღდათის N1 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

გაცნობებთ, რომ 2023 წლის 29 ივნისს 14:00 საათზე, გაიმართება ქვე-პროექტის “ბაღდათის N1 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია” გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგის ანგარიშისა და გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის საჯარო განხილვა. შეხვედრა ჩატარდება ბაღდათის მუნიციპალიტეტის რესურს ცენტრის შენობაში.
3 აპრილი 2023
მუნიციპალიტეტი: თელავი
დონორი: WB

თელავის #2 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

გაცნობებთ, რომ 2023 წლის 11 აპრილს, 14:00 საათზე, გაიმართება ქვე-პროექტის „თელავის #2 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია“ გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგის ანგარიშისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის საჯარო განხილვა. შეხვედრა ჩატარდება თელავის მუნიციპალიტეტის #2 საჯარო სკოლის შენობაში.
3 აპრილი 2023
მუნიციპალიტეტი: მცხეთა
დონორი: WB

ციხისძირის საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

გაცნობებთ, რომ 2023 წლის 12 აპრილს, 13:00 საათზე, გაიმართება ქვე-პროექტის „ციხისძირის საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია“ გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგის ანგარიშისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის საჯარო განხილვა. შეხვედრა ჩატარდება მცხეთის მუნიციპალიტეტის, სოფ. ციხისძირის საჯარო სკოლის შენობაში.
6 თებერვალი 2023
მუნიციპალიტეტი: ზუგდიდი
დონორი: ADB

განცხადება - „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი განვითარებისთვის“ პროექტის ფარგლებში, ზუგდიდში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა (დარჩენილი სამუშაოები) და აღჭურვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი უახლოეს მომავალში გეგმავს აზიის განვითარების ბანკის (ADB) მიერ დაფინანსებული „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი განვითარებისთვის“ პროექტის ფარგლებში შესყიდვის პროცედურების განხორციელებას ზუგდიდში სპორტული კომპლექსის მშენებლობისთვის (დარჩენილი სამუშაოები) და აღჭურვისთვის.
11 იანვარი 2023
მუნიციპალიტეტი: ხაშური
დონორი: WB

ხაშურის #2 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

გაცნობებთ, რომ 2023 წლის 27 იანვარს, 14:00 საათზე, გაიმართება ქვე-პროექტის “ხაშურის #2 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია” გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგის ანგარიშისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის საჯარო განხილვა. შეხვედრა ჩატარდება ხაშურის მუნიციპალიტეტის #2 საჯარო სკოლის შენობაში.