განცხადებები

16 ივლისი 2018
მუნიციპალიტეტი: თელავი
დონორი: WB

შპს „წინანდლის მამულების საკუთრებაში არსებული ობიექტისთვის ელექტრო მომარაგების უზრუნველყოფა

ქვე-პროექტი განხორციელდება მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ, მსოფლიო ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. ქვე-პროექტი ითვალისწინებს, შპს “წინანდლის მამულების“ საკუთრებაში არსებული ტერიტორიის ელექტრო მომარაგებით უზრუნველყოფას.
11 ივნისი 2018
მუნიციპალიტეტი: ხაშური
დონორი: WB

ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა ქვე-პროექტისათვის სტადიონის რეაბილიტაცია ხაშურში

2018 წლის 12 ივნისს 12:00 საათზე, ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შენობაში (მისამართი: ქ. ხაშური, ტაბიძის ქუჩა N2) გაიმართება ქვე-პროექტის - ხაშურის სტადიონის რეაბილიტაცია“, ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა.
1 ივნისი 2018
მუნიციპალიტეტი: წყალტუბო
დონორი: WB

ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა ქვე-პროექტისათვის - "შადრევნის რეაბილიტაცია წყალტუბოს პარკში"

2018 წლის 8 ივნისს 14:30 საათზე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შენობაში (მისამართი: ქ. წყალტუბო რუსთაველის ქუჩა N25) გაიმართება ქვე-პროექტის - შადრევნის რეაბილიტაცია წყალტუბოს პარკში“, ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმისა და სოციალური ანგარიშვალდებულების საჯარო განხილვა.
11 მაისი 2018
მუნიციპალიტეტი: გარდაბანი
დონორი: WB

ქვეპროექტის - "გარდაბნის სოფლების წყალმომარაგების სისტემის განახლება და რეაბილიტაცია (ფაზა 2)", ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმისა და სოციალური ანგარიშვალდებულების საჯარო განხილვა

2018 წლის 15 მაისს 14:00 საათზე, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შენობაში (მისამართი: ქ. გარდაბანი, აღმაშენებლის ქუჩა N73) გაიმართება ქვე-პროექტის - „გარდაბნის სოფლების წყალმომარაგების სისტემის განახლება და რეაბილიტაცია (ფაზა 2)“, ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმისა და სოციალური ანგარიშვალდებულების საჯარო განხილვა.
20 მარტი 2018
მუნიციპალიტეტი: ნინოწმინდა
დონორი: WB

სოფელ ეშტიას გზის რეაბილიტაცია ქვე-პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

2018 წლის 22 მარტს, 14:00 საათზე, ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ეშტიას ახალგაზრდული სასწავლო ცენტრის შენობაში გაიმართება ქვე-პროექტის - „სოფელ ეშტიას გზის რეაბილიტაცია“, ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმისა საჯარო განხილვა.

8 თებერვალი 2018
მუნიციპალიტეტი: ქუთაისი
დონორი: WB

გელათის ღვთისმშობლის ტაძრის ეკვდერების გადახურვის, ცოკოლის და სადრენაჟო სისტემის რეაბილიტაცია

წარმოდგენილი ქვე-პროექტი არის მეორე ფაზა პროექტისა - გელათის მონასტრის სარესტავრაციო-საკონსერვაციო სამუშაოები, რომელიც ხორციელდებოდა მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით რეგიონული განვითარების მეორე პროგრამის ფარგლებში.
5 თებერვალი 2018
მუნიციპალიტეტი: ტყიბული
დონორი: WB

მოწამეთას მონასტერთან კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა

ქვე-პროექტი - „მოწამეთას მონასტერთან კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა“, ხორციელდება მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მეორე რეგიონული განვითარების პროგრამის (RDP 2) ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით. ქვე-პროექტი ითვალისწინებს მოწამეთას სამონასტრო კომპლექსის რეაბილიტაციას, ახალი ავტოსადგომის ზონის მოწყობას, საკომუნიკაციო სისტემის (ელექტრო მომარაგება, წყალ-კანალიზაცია) რეაბილიტაციას, არსებული ვიზიტორთა ცენტრის შენობის რეაბილიტაცია და სხვ.
29 იანვარი 2018
მუნიციპალიტეტი: რუსთავი

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

გაცნობებთ, რომ 2018 წლის 31 იანვრიდან 15 თებერვლის ჩათვლით, განხორციელდება რუსთავის გზატკეცილი, N6 კორპუსის დემონტაჟი. დამატებითი კითხვებისა და შენიშვნების არსებობის შემთხვევაში, დაუკავშირდით საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს.

26 იანვარი 2018
მუნიციპალიტეტი: ტყიბული
დონორი: WB

მოწამეთას მონასტერთან კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა - ქვე-პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

2018 წლის 31 იანვარს 12:00 საათზე, ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერიის დარბაზი (მისამართი: კარლო ლომაძის მოედანი №3) გაიმართება ქვე-პროექტის - „მოწამეთას მონასტერთან კულტურული მემკვიდრეობის ზონების კეთილმოწყობა“, ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმისა საჯარო განხილვა.

18 იანვარი 2018
მუნიციპალიტეტი: დუშეთი
დონორი: WB

ქ. დუშეთის ისტორიული ქუჩების ურბანული განახლება

2018 წლის 23 იანვარს 15:00 საათზე, ქ. დუშეთის გამგეობის შენობაში (მისამართი: ქ.დუშეთი, რუსთაველის ქუჩა N27, მეორე სართული) გაიმართება ქვე-პროექტის „ქ. დუშეთის ისტორიული ქუჩების ურბანული განახლება“ გარემოსდაცვითი მიმოხილვის ანგარიშისა და ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა.