დოკუმენტები

9 ივლისი 2024
მუნიციპალიტეტი: კასპი
დონორი: WB

იგოეთის საჯარო სკოლის მშენებლობის პროექტი

გაცნობებთ, რომ 24 წლის 21 ივნისს 12:00 საათზე, გაიმართა ქვე-პროექტის „იგოეთის საჯარო სკოლის მშენებლობის პროექტის“ გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგის ანგარიშისა და გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის საჯარო განხილვა. შეხვედრა ჩატარდა იგოეთის საბავშვო ბაღის შენობაში.
22 მარტი 2024
დონორი: ADB

საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის სოციალური მონიტორინგის ნახევარი წლის ანგარიში

აზიის განვითარების ბანკმა (ADB) და საქართველოს მთავრობამ (GoG) წამოაყენეს ინტეგრირებული და პროგრამული საქართველოში საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების განვითარებისთვის გადაწყვეტის გზები, რათა ურბანული სექტორი გახდეს ეკონომიკურად კონკურენტუნარიანი, სოციალურად ინკლუზიური და ეკოლოგიურად მდგრადი. აღნიშნული ინიციატივის საპასუხოდ, მთავრობამ შეიმუშავა „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა“ საქართველოს მასშტაბით ურბანული და ტურისტული ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გასაუმჯობესებლად.
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ პროგრამისთვის მომზადდა ნახევარი წლის სოციალური მონიტორინგის ანგარიში (SASMR), რომელიც ფარავს 2023 წლის ივლისი-დეკემბერი პერიოდს.
1 თებერვალი 2024
მუნიციპალიტეტი: ახალციხე
დონორი: ADB

პირველადი გარემოსდაცვითი შეფასების განახლებული დოკუმენტი

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით, გეგმავს ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აგარაში, საბავშვო ბაღის მშენებლობას. აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკის შესაბამისად, პროექტისთვის მომზადდა საწყისი გარემოსდაცვითი შეფასების დოკუმენტი.
12 იანვარი 2024
დონორი: ADB

საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის გარემოსდაცვითი მონიტორინგის ნახევარი წლის ანგარიში

აზიის განვითარების ბანკმა (ADB) და საქართველოს მთავრობამ (GoG) წამოაყენეს ინტეგრირებული და პროგრამული საქართველოში საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების განვითარებისთვის გადაწყვეტის გზები, რათა ურბანული სექტორი გახდეს ეკონომიკურად კონკურენტუნარიანი, სოციალურად ინკლუზიური და ეკოლოგიურად მდგრადი. აღნიშნული ინიციატივის საპასუხოდ, მთავრობამ შეიმუშავა „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა“ საქართველოს მასშტაბით ურბანული და ტურისტული ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გასაუმჯობესებლად.
25 დეკემბერი 2023
დონორი: ADB

საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამის სოციალური მონიტორინგის ნახევარი წლის ანგარიში

აზიის განვითარების ბანკმა (ADB) და საქართველოს მთავრობამ (GoG) წამოაყენეს ინტეგრირებული და პროგრამული საქართველოში საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების განვითარებისთვის გადაწყვეტის გზები, რათა ურბანული სექტორი გახდეს ეკონომიკურად კონკურენტუნარიანი, სოციალურად ინკლუზიური და ეკოლოგიურად მდგრადი. აღნიშნული ინიციატივის საპასუხოდ, მთავრობამ შეიმუშავა „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა“ საქართველოს მასშტაბით ურბანული და ტურისტული ინფრასტრუქტურისა და მომსახურების გასაუმჯობესებლად.
15 დეკემბერი 2023
მუნიციპალიტეტი: რუსთავი
დონორი: WB

რუსთავის N6 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

2023 წლის 25 აგვისტოს 12:00 საათზე, გაიმართა ქვე-პროექტის “რუსთავის N6 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია” გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგის ანგარიშისა და გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის საჯარო განხილვა. შეხვედრა ჩატარდა რუსთავის N6 საჯარო სკოლის შენობაში.
ქვე-პროექტი განხორციელდა საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ, ინოვაცია, ინკლუზიურობა და ხარისხი (საქართველო I2Q) პროექტის ფარგლებში და დაფინანსდა მსოფლიო ბანკის მიერ.
14 დეკემბერი 2023
მუნიციპალიტეტი: ლაგოდეხი
დონორი: WB

ყარაჯალას საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

2023 წლის 3 ნოემბერს 14:00 საათზე, გაიმართა ქვე-პროექტის „სოფელი ყარაჯალას საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია” გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგის ანგარიშისა და გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის საჯარო განხილვა. შეხვედრა ჩატარდა სოფელი ყარაჯალის საჯარო სკოლის შენობაში, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში.
12 დეკემბერი 2023
მუნიციპალიტეტი: ოზურგეთი
დონორი: WB

ნატანების საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

2023 წლის 20 ივლისს 15:00 საათზე, გაიმართა ქვე-პროექტის “ნატანების საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია” გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგის ანგარიშისა და გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის საჯარო განხილვა. შეხვედრა ჩატარდა ნატანების საჯარო სკოლის შენობაში, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი.
8 დეკემბერი 2023
მუნიციპალიტეტი: ქუთაისი
დონორი: ADB

საქართველო: საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი განვითარებისთვის საბავშვო ბაღის მშენებლობა ქუთაისში პაკეტი LCIP-CW-21

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით, გეგმავს ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ქუთაისში, საბავშვო ბაღის მშენებლობას. აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკის შესაბამისად, პროექტისთვის მომზადდა საწყისი გარემოსდაცვითი შეფასების დოკუმენტი, რომელიც ხელმისაწვდომია ქვემოთ წარმოდგენილ ბმულზე:
7 დეკემბერი 2023
მუნიციპალიტეტი: ბათუმი
დონორი: WB

ბათუმის N4 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

2023 წლის 19 ივლისს 11:00 საათზე, გაიმართა ქვე-პროექტის “ბათუმის N4 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია” გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგის ანგარიშისა და გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმის საჯარო განხილვა. შეხვედრა ჩატარდა ბათუმის N4 საჯარო სკოლის შენობაში.