ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფ. ომალოს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა სასტუმრო “სამზეოსთვის“

17 იანვარი 2018
მუნიციპალიტეტი: ახმეტა
დონორი: WB

ქვე- პროექტი წარმოადგენს საჯაროკერძო ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო პროგრამის ნაწილს  და შემუშავდა შპსსამზეო“– მხარდასაჭერადქვე-პროექტი ითვალისწინებს სოფლის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციას, სასმელი და გამდინარე წყლების სისტემის მოწყობას სასტუმროსამზეო“–თვის.

 

ქვე-პროექტის გარემოსდაცვითი მიმოხილვის დოკუმენტი განთავსებულია შემდეგ ბმულზე:

 

 

გმ- ომალოში სასტუმრო სამზეოს წყალმომარაგება