„კახეთის ტრადიციული მეღვინეობა“-სთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია, გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

29 იანვარი 2018
მუნიციპალიტეტი: გურჯაანი
დონორი: WB

ქვე- პროექტი წარმოადგენდა კერძო-საჯარო პარტნიორობის პროგრამის ნაწილს და ითვალისწინებდა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში „კახეთის ტრადიციული მეღვინეობა“-სთან მისასვლელი გზის  რეაბილიტაციას (საერთო სიგრძით- 1920 მ).

 

ქვე-პროექტის გარემოსდაცვითი მართვის გეგმა განთავსებულია შემდეგ ბმულზე:

 

 

გმგ-კახეთის ტრადიციული მეღვინეობა