საქართველოს საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის პროექტი

10 მარტი 2022
დონორი: EBRD

 სსიპ “საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის“ მიერ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდება საქართველოს საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს  საქართველოში არსებული საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესებას.

 

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებული საქართველოს საჯარო შენობების ენერგოეფექტურობის პროექტის განხორციელების მიზნით, საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ, დონორი ორგანიზაციის პოლიტიკის შესაბამისად, მომზადდა დოკუმენტები - დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმა და არატექნიკური რეზიუმე.

 

დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის გეგმა და არატექნიკური რეზიუმე ხელმისაწვდომია:

 

-  საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიაღმაშენებლის #150, ტელ: 243 70 01/413 


Georgia PB EE NTS Final - GEO

 

Georgia PB EE SEP Final (Geo) - сlear