საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა, მიწის შესყიდვისა და განსახლების ჩარჩო დოკუმენტი.

5 ნოემბერი 2021
დონორი: ADB

 საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი განვითარებისთვის ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით, რომლის მიზანია  საქართველოში  ქალაქების სიცოცხლისუნარიანი განვითარება, რათა მივიღოთ ეკონომიკურად კონკურენტუნარიანი, სოციალურად გამორჩეული და ეკოლოგიურად მდგრადი ურბანული სექტორიაღნიშნული პროგრამის განხორციელება სარგებელს მოუტანს მოქალაქეებს, მათ შორის წყალმომარაგების, კანალიზაციისა და სანიტარული სისტემის და ურბანული ტრანსპორტისა  განვითარების გზით.

 როგრამისათვის მომზადებულია მიწის შესყიდვისა და განსახლების ჩარჩო დოკუმენტი. აღნიშნული დოკუმენტი შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე.

 storage/assets/file/documents.pdf