მუნიციპალური გზის რეაბილიტაცია ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. მეორე ობჩაში

12 ივლისი 2022
მუნიციპალიტეტი: ბაღდათი
დონორი: WB

 ქვე-პროექტი - ,,მუნიციპალური გზის რეაბილიტაცია ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეორე ობჩაში, ხორციელდება მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მეორე რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტის (SRMIDP-AF) დამატებითი დაფინანსების ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით. ქვე-პროექტი ითვალისწინებს მუნიციპალური გზის რეაბილიტაცია ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეორე ობჩაში.

 

პანდემიასთან დაკავშირებით ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით, ქვე-პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა გაიმართა 2021 წლის 21 მაისს 12:00 საათზე, Zoom აპლიკაციის გამოყენებით.

 

ქვე-პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმა ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე:

 

ESMP_Meore Obcha Municipal Road_FINAL (Geo)