დოკუმენტები

29 სექტემბერი 2017
მუნიციპალიტეტი: ადიგენი
დონორი: WB

დაბა აბასთუმნის ისტორიული განაშენიანების რეაბილიტაცია

პროექტი ითვალისწინებს დაბა აბასთუმნის ისტორიული უბნის რეაბილიტაცია, ტურისტულად მიმზიდველი გარემოს შესაქმნელად. აღნიშნული ცენტრალური უბანი მცირე სკვერითა და ისტორიული განაშენიანებით,
გამორჩეული კულტურული ღირებულების მქონე ურბანული მონაკვეთია, რომლის რეაბილიტაციას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს როგორც საკუთრივ დაბის, ასევე ზოგადად რეგიონისათვის.
1 სექტემბერი 2017

აუდიტორული დასკვნა

2017 წ. დამოუკიდებელი აუდიტორული კომპანიების „Deloitte“-ის; „Grant Thornton”-ის და „KPMG”-ის მიერ ჩატარდა საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის 2016 წლის საქმიანობის შემოწმება (პროექტებისა და ფონდის, როგორც ორგანიზაციის ჭრილში). აუდიტორული შემოწმების შედეგად საქმიანობის ყველა მიმართულების მიხედვით მიღებულია დადებითი შეფასება.
18 აგვისტო 2017
მუნიციპალიტეტი: ბორჯომი
დონორი: WB

ბაკურიანი-ანდეზიტი-ციხისჯვარის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია

ქვე-პროექტი განხორციელდება მესამე რეგიონული განვითარების პროექტის ფარგლებში და ფინანსდება მსოფლიო ბანკის მიერ, ითვალისწინებს ბაკურიანი-ანდეზიტი-ციხისჯვარის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციას (სიგრძე-7700 მ).
10 აგვისტო 2017
მუნიციპალიტეტი: ჭიათურა
დონორი: WB

კაცხის სვეტთან კელიებისა და მომსახურების შენობის მშენებლობა

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ, რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის (RDP2) ფარგლებში, მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით ხორციელდება ქვე-პროექტი „კაცხის სვეტთან კელიებისა და მომსახურების შენობის მშენებლობა“.

4 აგვისტო 2017
მუნიციპალიტეტი: ჭიათურა
დონორი: WB

კაცხის სვეტთან კელიებისა და მომსახურების შენობის მშენებლობა

ქვე-პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმისა და სოციალური ანგარიშვალდებულების საჯარო განხილვა

2017 წლის 9 აგვისტოს 12:30 საათზე, ჭიათურის მუნიციპალიტეტში, კაცხის სვეტის მონასტერში გაიმართება ქვე-პროექტის - „კაცხის სვეტთან კელიებისა და მომსახურების შენობის მშენებლობა“, ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა.
24 ივლისი 2017
მუნიციპალიტეტი: მცხეთა
დონორი: WB

ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა ანანურის ციხესთან

პროექტი ითვალისწინებს ანანურის ციხესთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობას. კერძოდ, მოეწყობა სასეირნო ბილიკები მწვანე გაზონით, განთავსდება დეკორატიული სკამები, ურნები და ლამპიონები. საპროექტო ადგილას მოეწყობა ავტოსადგომი.
6 ივლისი 2017
მუნიციპალიტეტი: ასპინძა
დონორი: WB

ვანის ქვაბებთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ასპინძის მუნიციპალიტეტი

2017 წლის 7 ივლისს 14:00 საათზე, ასპინძის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციულ შენობაში გაიმართება ქვე-პროექტის „ვანის ქვაბებთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა“ გარემოსდაცვითი მიმოხილვის დოკუმენტის საჯარო განხილვა.

9 ივნისი 2017
მუნიციპალიტეტი: ქუთაისი
დონორი: WB

სოციალური აუდიტის ანგარიში - შემოკლებული განსახლების სამოქმედო გეგმა რეგიონული განვითარების მეორე პროექტისათვის - გელათის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ინფრასტრუქტურის აღდგენა.

სოციალური აუდიტის ანგარიში - შემოკლებული განსახლების სამოქმედო გეგმა რეგიონული განვითარების მეორე პროექტისათვის - გელათის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ინფრასტრუქტურის აღდგენა.
25 აპრილი 2017

კონსულტანტის გამოცდილების ფორმა - ინტერესის გამოხატვისთვის

კონსულტანტებმა ინტერესის გამოხატვის დროს, საკუთარი გამოცდილების/კონტრაქტების შესახებ ინფორმაცია უნდა წარმოადგინონ მიმაგრებულ დოკუმენტში (ფორმა N1) მოცემული ფორმის მიხედვით
6 მარტი 2017
მუნიციპალიტეტი: თბილისი
დონორი: ADB

შესაბამისობის ანგარიში N1, მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა (SUTIP – 2879-GEO) 3063 თბილისი – რუსთავის ურბანული კვანძი. მონაკვეთი 2 ა (კმ 4+100 -დან 4+400-მდე; კმ 4+700 -დან 5+100-მდე;კმ 8+600 -დან 9+700-მდე; კმ 9+950 -დან 10+750 -მდე)

გარე მონიტორინგის სპეციალისტის მიერ მომზადებული დომკუმენტი, რომელიც ადასტურებს, რომ მგფ-მა განახორციელა განსახლების პროცედურები ADB SPS (2009) -ის მოთხოვნებისა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად თბილისი– რუსთავის ურბანული კვანძი მონაკვეთი 2ა.