დოკუმენტები

2 ოქტომბერი 2015

სოფელ ბაკურციხის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია

ქვე-პროექტი ხორციელდება მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის ფარგლებში და ითვალისწინებს სოფელ ბაკურციხის კულტურის სახლის რეაბილიტაციას გურჯაანის მუნიციპალიტეტში. ქვე-პროექტს ექნება გრძელვადიანი დადებითი ზეგავლენა, ვინაიდან ადგილობრივი თემის ახალი კომფორტული კულტურის სახლის შენობით უზრუნველყოფა მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს არსებულ პირობებს, კერძოდ, ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის ინტერესის გაზრდას განათლებასა და ფიზიკური აქტივობების მიმართ. რეაბილიტაციის შემდეგ, კულტურის სახლი გამოყენებული იქნება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებებისათვის.

2 ოქტომბერი 2015

კულტურული მემკვიდრეობის ზონის კეთილმოწყობა კაცხის მონასტერთან

ქვე-პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ვიზიტორთა ცენტრის, ავტოსადგომისა და გადასახედი ტერასის მოწყობა კაცხის მაცხოვრის შობის სახელობის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ქვე-პროექტის ფარგლებში, ასევე, შეკეთდება ტაძრის მიმდებარე გზა, მოეწყობა სასმელი წყლის მიწოდების სისტემა ვიზიტორთა ცენტრისათვის და ტაძრისათვის.
ქვე-პროექტი ხორციელდება რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით.

30 სექტემბერი 2015

სოფელები ცოდნისკარი-თელა-პატარა გორის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია

ქვე-პროექტი ხორციელდება მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის ფარგლებში და ითვალისწინებს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ცოდნისკარის თემში შემავალ სოფლებში თელასა და პატარა გორში სავტომობილო გზის რეაბილიტაციას.
28 სექტემბერი 2015

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ინფრასტრუქტურის აღდგენა დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსსა და ნინოწმინდას მონასტერში

ქვე-პროექტის ხორციელდება რეგიონული განვითარების პროექტის (RDP) ფარგლებში და ითვალისწინებს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ინფრასტრუქტურის აღდგენას დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსსა და ნინოწმინდას მონასტერში. ქვე-პროექტით დაგეგმილია ტურისტული ინფრასტრუქტურის, ბერების კელიების, ელ. მომარაგების, წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის სისტემების მოწყობა დავით გარეჯის მონასტრისათვის. ნინოწმინდაში დაგეგმილი სამშენებლო სამუშაოები დავით გარეჯისა მსგავსად ითვალისწინებს ტურისტულის ინფრასტრუქტურის, წყალმომარაგების სისტემის მოწყობასა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობის სამუშაოებს. ეს არის დავით გარეჯში და ნინოწმინდაში განხორციელებული პროექტის მეორე ფაზა და მისი მიზანია გამოასწოროს პირველი ფაზის შემდგომ არსებული ხარვეზები და ასევე განახორციელოს დამატებითი სამუშაოები.
17 სექტემბერი 2015

სოფლების ცოდნისკარი-თელა-პატარა გორის დამაკავშირებელი გზის (ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი) რეაბილიტაციის ქვე-პროექტი

რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტი (RMIDP II)
ქვე-პროექტების გარემოს დაცვის მართვის გეგმების საჯარო განხილვა

2015 წლის 25 სექტემბერს 14:00 საათზე, სოფელ ცოდნისკარის საჯარო სკოლაში, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, გაიმართება სოფლების ცოდნისკარი-თელა-პატარა გორის დამაკავშირებელი გზის (ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი) რეაბილიტაციის ქვე-პროექტის გარემოს დაცვის მართვის გეგმების საჯარო განხილვა.

ქვე-პროექტი ხორციელდება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით.
საზოგადოების წარმომადგენლებს შესაბამისი დოკუმენტაციის გაცნობა შეუძლიათ:
15 სექტემბერი 2015

სოფლების ბაკურციხის კულტურის სახლის და ჩალაუბნის გზის რეაბილიტაციის ქვე-პროექტი

რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტი (RMIDP II)
ქვე-პროექტების გარემოს დაცვის მართვის გეგმების საჯარო განხილვა

2015 წლის 23 სექტემბერს 2 საათზე, ქალაქ გურჯაანში, გურჯაანის მუნიციპალიტეიტს გამგეობის შენობის მცირე დარბაზში, გაიმართება სოფელ ბაკურციხის კულტურის სახლისა და სოფელ ჩალაუბნის გზის რეაბილიტაციის ქვე-პროექტების გარემოს დაცვის მართვის გეგმების საჯარო განხილვა.

ქვე-პროექტი ხორციელდება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით.
საზოგადოების წარმომადგენლებს შესაბამისი დოკუმენტაციის გაცნობა შეუძლიათ:
14 სექტემბერი 2015

რეგიონული განვითარების პროექტი (RDP) კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ინფრასტრუქტურის აღდგენა დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსსა და ნინოწმინდას მონასტერში

ქვე-პროექტების გარემოსდაცვითი და სოციალური მიმოხილვის დოკუმენტის და გარემოს დაცვის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა
2015 წლის 21 სექტემბერს 12:00 საათზე, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ნინოწმინდაში სოფ. ნინოწმინდას საჯარო სკოლის სააქტო დარბაზში, გაიმართება დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსსა და ნინოწმინდას მონასტერში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ინფრასტრუქტურის აღდგენის ქვე-პროექტების გარემოსდაცვითი და სოციალური მიმოხილვის დოკუმენტებისა და გარემოს დაცვის მართვის გეგმების საჯარო განხილვა.

ქვე-პროექტი ხორციელდება რეგიონული განვითარების პროექტის ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით.
საზოგადოების წარმომადგენლებს შესაბამისი დოკუმენტაციის გაცნობა შეუძლიათ:
31 აგვისტო 2015

ბატონის ციხის რეაბილიტაციის ქვეპროექტი (მუზეუმი და ტერიტორია) თელავში - ფაზა 2

ქვე-პროექტი ხორციელდება რეგიონული განვითარების პროექტის (RDP) ფარგლებში და ითვალისწინებს ბატონის ციხის მუზეუმის არსებული დაუმთავრებელი ნაგებობის რეკონსტრუქციასა და ფუნქციონალურ აღჭურვას. ბატონის ციხის მუზეუმი მდებარეობს ქალაქ თელავში ერეკლე II სასახლის მიმდებარედ. ქვე-პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ახალი სივრცის შექმნა იაშვილის გალერეისთვის და სახურავის ნაწილზე ხმის იზოლაციის მოწყობა. სახურავის ამავე ნაწილში ასევე დაგეგმილია ტერასისა და კაფეს განთავსება.

28 აგვისტო 2015

ვანის არქეოლოგიური ძეგლების დამცავი გადახურვა და ვანის მუზეუმ-ნაკრძალის ტერიტორიის აღდგენა

ქვე-პროექტი ითვალისწინებს ვანის არქეოლოგიური მუზეუმ-ნაკრძალის ტერიტორიის ინფრასტრუქტურის აღდგენას. კერძოდ, ქვე-პროექტის ფარგლებში განხორციელდება საკონსერვაციო გადახურვის მოწყობა გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ხუთი ძეგლისათვის და ვანის არქეოლოგიური მუზეუმის და არქეოლოგიური უბნის დამაკავშირებელი ხიდის რეაბილიტაცია. ტერიტორიაზე აგრეთვე, მოეწყობა საინფორმაციო სტენდები, მოსასვენებელი სკამები და განთავსდება სანაგვე ურნები.
ქვე-პროექტი განხორციელდება რეგიონული განვითარების მეორე პროექტის ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით.
ქვე-პროექტის გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმა განთავსებულია შემდეგ ბმულზე:
24 აგვისტო 2015

მარნეულის #3 ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია

ქვე-პროექტი ხორციელდება მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის ფარგლებში და ითვალისწინებს ქ. მარნეულში, 26 მაისი ქუჩაზე მდებარე საბავშვო ბაღის სრულ რეაბილიტაციას.