დოკუმენტები

14 აგვისტო 2015

მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა, ნახევარწლიანი გარემოსდაცვითი მონიტორინგის ანგარიშები

საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს (აგბ)-ს შორის გაფორმდა მრავალტრანშიანი დაფინანსების საშუალება - მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამის სესხი -SUTIP და სხვადასხვა საპროექტო ხელშეკრულებები.

პროგრამა უზრუნველყოფს ეფექტურ, სანდო და ხელმისაწვდომ ურბანულ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურას და მომსახურებას, გაზრდის ქვეყნის ეკონომიკური პოტენციალს და ურბანული ტიპის დასახლებების კონკურენტუნარიანობას, გააუმჯობესებს 1.5 მილიონი ადამიანის საარსებო საშუალებებს (საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით 35%). პროექტი აგრეთვე: (I) ამ დასახლებებისათვის გააუმჯობესებს ურბანულ გარემოს და ეკონომიკური შესაძლებლობების და კომუნალური და სოციალური სამსახურების ხელმისაწვდომობას; (II) ხელს შეუწყობს ეფექტურ და მდგრად ურბანულ ტრანსპორტირებას; და (III) შექმნის შემოსავლისა და დასაქმების შესაძლებლობებს.

პირველი (SUTIP 1) და მეორე (SUTIP 2) ტრანშის პროექტებისთვის მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მომზადებული იქნა გარემოსდაცვითი მონიტორინგის ნახევარწლიანი ანგარიშები (EMRs), რომლებიც მოიცავს 2015 წლის იანვარი-ივნისის პერიოდს.
10 აგვისტო 2015

ბატონის ციხის რეაბილიტაცია (მუზეუმი და ტერიტორია) თელავში - ფაზა 2 ქვე-პროექტის გარემოსდაცვითი შეფასების დოკუმენტისა და გარემოს დაცვის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

2015 წლის 24 აგვისტოს 13:00 საათზე, ქ. თელავში თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საკონფერენციო დარბაზში (მისამართი: ერეკლე მეორეს გამზირი N16) გაიმართება, ქვე-პროექტის - „ბატონის ციხის რეაბილიტაცია (მუზეუმი და ტერიტორია) თელავში - ფაზა 2“, გარემოსდაცვითი შეფასების დოკუმენტისა და გარემოს დაცვის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა.
ქვე-პროექტი ხორციელდება ბანკის მხარდაჭერით, რეგიონული განვითარების პროექტის (RDP) ფარგლებში.
საზოგადოების წარმომადგენლებს დოკუმენტაციის გაცნობა შეუძლიათ:
10 აგვისტო 2015

მარნეულის #3 ბაგა-ბაღის რეაბილიტაცია (მარნეულის მუნიციპალიტეტი) ქვე-პროექტის გარემოს დაცვის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

2015 წლის 17 აგვისტოს 12:00 საათზე, ქალაქ მარნეულში მარნეულის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის საკონფერენციო დარბაზში (ქ. მარნეული, რუსთაველის ქუჩა #73, მე-2 სართული) გაიმართება მარნეულის #3 ბაგა-ბაღის რეაბილიტაციის ქვე-პროექტის გარემოს დაცვის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა.
ქვე-პროექტი ხორციელდება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით.
საზოგადოების წარმომადგენლებს გარემოს დაცვის მართვის გეგმის გაცნობა შეუძლიათ:
3 აგვისტო 2015

ქალაქ მარტვილის თამარ მეფის ქუჩისა და ქვაითის უბნის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია

ქვე-პროექტი ხორციელდება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის ფარგლებში მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით. ქვე-პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში, მარტვილში თამარ მეფის ქუჩისა და ქვაითის უბნის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია, მთლიანი სიგრძით 3 360 მეტრი.
21 ივლისი 2015

ქალაქ მარტვილში თამარ მეფის ქუჩისა და ქვაითის უბნის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციის ქვე-პროექტის გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

2015 წლის 28 ივლისს 14:00 საათზე, ქ. მარტვილში, მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში გაიმართება პროექტის „თამარ მეფის ქუჩისა და ქვაითის უბნის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაციის“ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმის საჯარო განხილვა.
მისამართი: მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობის დარბაზი, თავისუფლების ქ. N 10.
13 ივლისი 2015

თელავის საკანალიზაციო მთავარი მაგისტრალის რეაბილიტაცია

ქვე-პროექტი ითვალისწინებს არსებული ცენტრალური კოლექტორის რეაბილიტაციას ქალაქ თელავში. თელავის საკანალიზაციო სისტემა ფაქტიურად დანგრეულია და სრულ რეაბილიტაციას საჭიროებს. სარეაბილიტაციო კოლექტორების საერთო სიგრძე შეადგენს 16,240 მეტრს.
29 ივნისი 2015

რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტი (RMIDP II)

ქ. თელავის საკანალიზაციო მთავარი მაგისტრალის რეაბილიტაცია

ქვეპროექტის გარემოს დაცვის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა
25 ივნისი 2015

ქვე-პროექტი: თეთრიწყაროს შიდა გზების და ხიდების რეაბილიტაცია

ქვე-პროექტი ხორციელდება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის ფარგლებში და მიზნად ისახავს თაყაიშვილის (470 მ.), ტაბიძის (422 მ.), თუმანიანის (667 მ.), გიორგი ბრწყინვალეს (1124 მ.), კოსტავას (300 მ.) , ხერგიანის (300 მ.), და თრიალეთის (165 მ.), ქუჩების რეაბილიტაციას ქალაქ თეთრიწყაროში, საერთო სიგრძით 3448 მ. ასევე ქვე-პროექტის ფარგლებში ასევე მოხდება დაბა მანგლისში სამი წყალგამტარი მილხიდის რეაბილიტაცია. ქვე-პროექტს ექნება დადებითი გრძელვადიანი ზეგავლენა, გააუმჯობესებს რა ადგილობრივი მოსახლეობის საცხოვრებელ და ტრანსპორტირების პირობებს. ქვე-პროექტის განხორციელების შედეგად ასევე შემცირდება მოსახლეობაზე ზემოქმედების არსებული უარყოფითი ფაქტორები, როგორიცაა მტვერი, ემისიები, ვიბრაცია და ხმაური.
23 ივნისი 2015

თბილისი – რუსთავის ურბანული სატრანსპორტო კვანძი – მესამე მონაკვეთის მეორადი გზის, მიწის შესყიდვისა და განსახლების სამოქმედო გეგმა (LARP)

მეორადი გზის მშენებლობის მიზანია, მოსახლეობისათვის იყოს მოსახერხებელი და კომფორტული, ამჟამინდელი საგზაო სისტემა გახადოს მდგრადი იმ მონაკვეთებში, სადაც არსებული მეორადი გზა არ უკავშირდება თბილისი-რუსთავის გზატკეცილს. (პკ 10.5 პკ. 17.00)
23 ივნისი 2015

განცხადება ღია კარის დღესთან დაკავშირებით

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ იყალთოში სკოლა-სახელოსნოსთვის „ქვევრის სახლი“ სამშენებლო სამუშაოებს. პროექტი არის ექსპერიმენტული ხასიათის და მიზნად ისახავს ქვევრის დამზადების ტრადიციული მეთოდების აღდგენას და სოფ. იყალთოს ისტორიულ-კულტურული, ტურისტულ-რეკრეაციული და საგანმანათლებლო ფუნქციების განვითარებას. პროექტის სრულყოფის მიზნით აუცილებელია ქვევრის დასამზადებელი ტექნოლოგიური დანადგარებისა და მოწყობილობების მიწოდება და მონტაჟი.