დოკუმენტები

24 ნოემბერი 2021
მუნიციპალიტეტი: ზუგდიდი
დონორი: ADB

საბავშვო ბაღის მშენებლობა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ შამგონაში

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით, გეგმავს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ შამგონაში, საბავშვო ბაღის მშენებლობას.
24 ნოემბერი 2021
მუნიციპალიტეტი: ქუთაისი
დონორი: ADB

საბავშვო ბაღის მშენებლობა ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ქუთაისში

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით, გეგმავს ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ქუთაისში, საბავშვო ბაღის მშენებლობას.
24 ნოემბერი 2021
მუნიციპალიტეტი: სიღნაღი
დონორი: ADB

საბავშვო ბაღის მშენებლობა სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ბოდბეში

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით, გეგმავს სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ბოდბეში, საბავშვო ბაღის მშენებლობას.
24 ნოემბერი 2021
მუნიციპალიტეტი: ფოთი
დონორი: ADB

საბავშვო ბაღის მშენებლობა ქალაქ ფოთში

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით, გეგმავს ქალაქ ფოთში, საბავშვო ბაღის მშენებლობას.
24 ნოემბერი 2021
მუნიციპალიტეტი: ლანჩხუთი
დონორი: ADB

საბავშვო ბაღის მშენებლობა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სუფსაში

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით, გეგმავს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სუფსაში საბავშვო ბაღის მშენებლობას. აზიის განვითარების ბანკის უსაფრთხოების პოლიტიკის შესაბამისად, პროექტისთვის მომზადდა საწყისი გარემოსდაცვითი შეფასების დოკუმენტი, რომელიც ხელმისაწვდომია ქვემოთ წარმოდგენილ ბმულზე:
24 ნოემბერი 2021
მუნიციპალიტეტი: სენაკი
დონორი: ADB

სააბავშვო ბაღის მშენებლობა სენაკის მუნიციპალიტეტის ქალაქ სენაკში

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით, გეგმავს სენაკის მუნიციპალიტეტის ქალაქ სენაკში, საბავშვო ბაღის მშენებლობას.
24 ნოემბერი 2021
მუნიციპალიტეტი: თელავი
დონორი: ADB

საბავშვო ბაღის მშენებლობა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარდისუბანში

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით, გეგმავს თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარდისუბანში, საბავშვო ბაღის მშენებლობას.
24 ნოემბერი 2021
მუნიციპალიტეტი: მარტვილი
დონორი: ADB

საბავშვო ბაღის მშენებლობა მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი ჭყონში

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი, აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით, გეგმავს მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდი ჭყონში, საბავშვო ბაღის მშენებლობას.
5 ნოემბერი 2021
დონორი: ADB

საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა, მიწის შესყიდვისა და განსახლების ჩარჩო დოკუმენტი.

საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი განვითარებისთვის ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით, რომლის მიზანია საქართველოში ქალაქების სიცოცხლისუნარიანი განვითარება, რათა მივიღოთ ეკონომიკურად კონკურენტუნარიანი, სოციალურად გამორჩეული და ეკოლოგიურად მდგრადი ურბანული სექტორი. აღნიშნული პროგრამის განხორციელება სარგებელს მოუტანს მოქალაქეებს, მათ შორის წყალმომარაგების, კანალიზაციისა და სანიტარული სისტემის და ურბანული ტრანსპორტისა განვითარების გზით.
5 ნოემბერი 2021
მუნიციპალიტეტი: მესტია
დონორი: ADB

მესტიაში ლაღამის უბნის რეაბილიტაციის პროექტი

პროექტი ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი ითვალისწინებს მესტიაში ლაღამის უბნის ველისიცხის რეაბილიტაციას.

პროექტისათვის მომზადებულია მიწის შესყიდვისა და განსახლების სამოქმედო გეგმა.