დოკუმენტები

8 ივნისი 2021
მუნიციპალიტეტი: ზუგდიდი
დონორი: ADB

რუხის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

პროექტი ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას სოფელ რუხში.
8 ივნისი 2021
მუნიციპალიტეტი: ლანჩხუთი
დონორი: ADB

ხაჯალიას საბავშვო ბაღის მშენებლობა

პროექტი ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას სოფელ ხაჯალიაში.

8 ივნისი 2021
მუნიციპალიტეტი: ზუგდიდი
დონორი: ADB

ჭითაწყარის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

პროექტი ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას სოფელ ჭითაწყარში.

8 ივნისი 2021
მუნიციპალიტეტი: ლაგოდეხი
დონორი: ADB

ჭაბუკიანის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

პროექტი ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას სოფელ ჭაბუკიანში.

8 ივნისი 2021
მუნიციპალიტეტი: სენაკი
დონორი: ADB

სენაკის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

პროექტი ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას ქალაქ სენაკში.

8 ივნისი 2021
მუნიციპალიტეტი: თელავი
დონორი: ADB

ვარდისუბნის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

პროექტი ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას სოფელ ვარდისუბანში.

7 მაისი 2021
მუნიციპალიტეტი: ახალციხე
დონორი: ADB

ახალციხის სპორტკომპლექსის მშენებლობა

პროექტი ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი ითვალისწინებს ახალი სპორტკომპლექსის მშენებლობას ქალაქ ახალციხეში.
8 აპრილი 2021
მუნიციპალიტეტი: ზუგდიდი
დონორი: ADB

ზუგდიდის სპორტკომპლექსის მშენებლობა

პროექტი ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი ითვალისწინებს ახალი სპორტკომპლექსის მშენებლობას ქალაქ ზუგდიდში.
8 აპრილი 2021
მუნიციპალიტეტი: ზუგდიდი
დონორი: ADB

შამგონას საბავშვო ბაღის მშენებლობა

პროექტი ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას სოფელ შამგონაში.
8 აპრილი 2021
მუნიციპალიტეტი: რუსთავი
დონორი: ADB

რუსთავის სპორტკომპლექსის მშენებლობა

პროექტი ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი ითვალისწინებს ახალი სპორტკომპლექსის მშენებლობას ქალაქ რუსთავში.