დოკუმენტები

8 აპრილი 2021
მუნიციპალიტეტი: რუსთავი
დონორი: ADB

რუსთავის სპორტკომპლექსის მშენებლობა

პროექტი ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი ითვალისწინებს ახალი სპორტკომპლექსის მშენებლობას ქალაქ რუსთავში.
7 დეკემბერი 2020
მუნიციპალიტეტი: ფოთი
დონორი: ADB

ფოთის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

პროექტი ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საცურაო აუზის მშენებლობას ქალაქ ფოთში.
7 დეკემბერი 2020
მუნიციპალიტეტი: მარტვილი
დონორი: ADB

ბანძას საბავშვო ბაღის მშენებლობა

პროექტი ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საცურაო აუზის მშენებლობას სოფელ ბანძაში.
პროექტისათვის მომზადებულია სოციალური რისკების კვლევის ანგარიში. აღნიშნული დოკუმენტი შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე.
7 დეკემბერი 2020
მუნიციპალიტეტი: მარტვილი
დონორი: ADB

დიდი ჭყონის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

პროექტი ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას სოფელ დიდ ჭყონში.
პროექტისათვის მომზადებულია სოციალური რისკების კვლევის ანგარიში. აღნიშნული დოკუმენტი შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე.
2 ივლისი 2020

აუდიტორული დასკვნა

2020 წ. დამოუკიდებელი აუდიტორული კომპანიების „Deloitte“-ის; „Grant Thornton”-ის და „KPMG”-ის მიერ ჩატარდა საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის 2019 წლის საქმიანობის შემოწმება (პროექტებისა და ფონდის, როგორც ორგანიზაციის ჭრილში).
აუდიტორული შემოწმების შედეგად, საქმიანობის ყველა მიმართულების მიხედვით, მიღებულია დადებითი შეფასება.
12 ივნისი 2020
მუნიციპალიტეტი: ქუთაისი
დონორი: ADB

ქუთაისის საცურაო აუზის მშენებლობა

პროექტი ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საცურაო აუზის მშენებლობას ქუთაისში.
12 ივნისი 2020
მუნიციპალიტეტი: ქუთაისი
დონორი: ADB

ქუთაისის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

პროექტი ხორციელდება აზიის განვითარების ბანკის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტი ითვალისწინებს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობას ქუთაისში.
პროექტისათვის მომზადებულია სოციალური რისკების კვლევის ანგარიში. აღნიშნული დოკუმენტი შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მითითებულ ბმულზე.
3 აპრილი 2020
დონორი: WB

რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტი (RMIDP II) და დამატებითი დაფინანსება

რეგიონული და მუნიციპალური განვითარების მეორე პროექტის (SRMIDP) საშუალებით, მსოფლიო ბანკი, 2014 წლიდან, ხელს უწყობს საქართველოს მთავრობის ძალისხმევას, დეცენტრალიზაციის და რეგიონული განვითარების გამოწვევების მოგვარებაში. 2020 წელს, საქართველოს მთავრობის თხოვნის საფუძველზე, მსოფლიო ბანკი დათანხმდა დამატებითი დაფინანსების გამოყოფაზე, რეგიონული და მუნიციპალური განვითარების მეორე პროექტისთვის (SRMIDP).
28 თებერვალი 2020
მუნიციპალიტეტი: წყალტუბო
დონორი: WB

“შადრევნის რეაბილიტაცია წყალტუბოს პარკში”

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით (რეგიონული განვითარების მეორე პროექტი (RDP 2)) განხორციელდა ქვე-პროექტი “შადრევნის რეაბილიტაცია წყალტუბოს პარკში”.