ქალაქ რუსთავის 25-ე და 26-ე საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია დასკვნით ფაზაშია

30 აგვისტო 2023