ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, საქართველოს ქალაქებისა და კურორტების განვითარების პროგრამის ფარგლებში, მესტიის მუნიციპალიტეტში სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე შესაბამისი სამუშაოების შესრულების სახელმწიფო შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 11 აგვისტო 2023    /    ძალაშია: 15 სექტემბერი 2023

 სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT230016528 ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, საქართველოს ქალაქებისა და კურორტების განვითარების პროგრამის ფარგლებში, მესტიის მუნიციპალიტეტში სამშენებლო-სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე შესაბამისი სამუშაოების შესრულების შესყიდვის მიზნით.        

 
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 2023 წლის 11 აგვისტო
 
წინადადებების მიღება იწყება: 2023 წლის 10 სექტემბერს
 
წინადადებების მიღება მთავრდება: 2023 წლის 15 სექტემბერს, 15:00 საათზე   
 
პრეისკურანტის სავარაუდო ღირებულება: 1,830,175.19 ლარი, დღგ-ს გარეშე
 
სახელშეკრულებო ღირებულება: 50,000,000.00 ლარი, დღგ-ს ჩათვლით 
 
 
დეტალური ინფორმაციის გასაცნობად გთხოვთ გამოიყენოთ შემდეგი ბმული: