ქ. რუსთავის N6 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

გამოქვეყნებულია: 17 აგვისტო 2023    /    ძალაშია: 18 სექტემბერი 2023

 საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება „ინოვაციები, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი“ (I2Q) პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქ. რუსთავის N6 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია, #IBRD/I2Q/CW/NCB/10-2023 

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:  
 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=531346&lang=ge