დასრულებული ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 7 დეკემბერი 2023    /    დასრულებული: 15 დეკემბერი 2023

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ადმინისტრაციული შენობისა და მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავებისა და სანიტარული მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT230025420 სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ადმინისტრაციული შენობისა და მიმდებარე ტერიტორიის დასუფთავებისა და სანიტარული მომსახურების შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 5 დეკემბერი 2023    /    დასრულებული: 13 დეკემბერი 2023

SPA230002449 სხვადასხვა კომპიუტერული მოწყობილობის და აქსესუარის სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - SPA230002449 სხვადასხვა კომპიუტერული მოწყობილობის და აქსესუარის სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 4 დეკემბერი 2023    /    დასრულებული: 23 იანვარი 2024

ქალაქ ქუთაისის N28 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

ქალაქ ქუთაისის N28 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება „ინოვაციები, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი“ (I2Q) პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქალაქ ქუთაისის N28 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია #IBRD/I2Q/CW/NCB/16-2023
გამოქვეყნებულია: 4 დეკემბერი 2023    /    დასრულებული: 23 იანვარი 2023

ქალაქ ქუთაისის N28 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

ქალაქ ქუთაისის N28 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება „ინოვაციები, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი“ (I2Q) პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქალაქ ქუთაისის N28 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია #IBRD/I2Q/CW/NCB/16-2023
გამოქვეყნებულია: 4 დეკემბერი 2023    /    დასრულებული: 22 იანვარი 2024

დაბა აგარის საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია (ქარელის მუნიციპალიტეტი)

დაბა აგარის საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია (ქარელის მუნიციპალიტეტი)
საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება „ინოვაციები, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი“ (I2Q) პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: დაბა აგარის საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია (ქარელის მუნიციპალიტეტი), #IBRD/I2Q/CW/NCB/11-2023
გამოქვეყნებულია: 1 დეკემბერი 2023    /    დასრულებული: 11 დეკემბერი 2023

SPA230002411 სერვერის და მონაცემთა სანახი სისტემის სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - SPA230002411 სერვერის და მონაცემთა სანახი სისტემის სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 1 დეკემბერი 2023    /    დასრულებული: 18 იანვარი 2024

ქალაქ ბაღდათის N1 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

#IBRD/I2Q/CW/NCB/15-2023

ქალაქ ბაღდათის N1 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება „ინოვაციები, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი“ (I2Q) პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქალაქ ბაღდათის N1 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია
გამოქვეყნებულია: 30 ნოემბერი 2023    /    დასრულებული: 29 დეკემბერი 2023

გადახდებისათვის: ქალაქ ტყიბულის N1 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

#IBRD/I2Q/CW/NCB/13-2023
გამოქვეყნებულია: 30 ნოემბერი 2023    /    დასრულებული: 29 დეკემბერი 2023

ქ. თბილისში N89 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაზრდა

კონტრაქტის/ტენდერის #: CEB/EE/W/NCB/12-2023

საქართველომ მიიღო ევროპის საბჭოს განვითარების ბანკისგან (CEB) დაფინანსება თბილისის საჯარო სკოლების რეაბილიტაციისა და ენერგოეფექტურობის გაზრდის პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ქ. თბილისში N89 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაზრდა.
გამოქვეყნებულია: 30 ნოემბერი 2023    /    დასრულებული: 12 დეკემბერი 2023

NAT230024496, ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, სიღნაღის №1 და წნორის საბავშვო ბაღების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციისთვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე შესაბამისი სამუშაოების შესრულების სახელმწიფო შესყიდვა

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT230024496, ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, სიღნაღის №1 და წნორის საბავშვო ბაღების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციისთვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე შესაბამისი სამუშაოების შესრულების სახელმწიფო შესყიდვა.