სპორტული კომპლექსის მშენებლობა ზუგდიდში (დარჩენილი სამუშაოები)

გამოქვეყნებულია: 15 სექტემბერი 2022    /    ძალაშია: 27 ოქტომბერი 2022

 საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (the Asian Development Bank) „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოყენებული იქნება ქ. ზუგდიდში სპორტული კომპლექსის მშენებლობის (დარჩენილი სამუშაოები) განსახორციელებლად.

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=476290&lang=ge