სპორტული კომპლექსის მშენებლობა ახალციხეში (დარჩენილი სამუშაოები)

გამოქვეყნებულია: 15 სექტემბერი 2022    /    ძალაშია: 27 ოქტომბერი 2022

 საქართველოს მთავრობამ მიიღო სესხი აზიის განვითარების ბანკისგან (Asian Development Bank) „საცხოვრებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა თანაბარი განვითარებისთვის“ პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებლად და ამ სახსრების ნაწილი გამოყენებული იქნება ქ. ახალციხეში სპორტული კომპლექსის მშენებლობის (დარჩენილი სამუშაოები) განსახორციელებლად.

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=476301&lang=ge