„დმანისის მუნიციპალიტეტში, წყლის მაგისტრალური მილსადენებისა და სათავე ნაგებობების მშენებლობა“

გამოქვეყნებულია: 19 სექტემბერი 2022    /    ძალაშია: 17 ოქტომბერი 2022

 საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება რეგიონული და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის განვითარების მეორე პროექტის დამატებითი დაფინანსების განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: დმანისის მუნიციპალიტეტში, წყლის მაგისტრალური მილსადენებისა და სათავე ნაგებობების მშენებლობა“- SRMIDP-AF/CW/NCB/13-2022.

 

 

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის შემდეგ ბმულზე:

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=476865&lang=ge