მიმდინარე ტენდერები

გამოქვეყნებულია: 11 აგვისტო 2023    /    ძალაშია: 29 სექტემბერი 2023

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ სულდის საჯარო სკოლის დეტალური პროექტის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება „ინოვაციები, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი“ (I2Q) პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ სულდის საჯარო სკოლის დეტალური პროექტის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები, #IBRD/I2Q/DB/NCB/03-2023
გამოქვეყნებულია: 10 აგვისტო 2023    /    ძალაშია: 27 სექტემბერი 2023

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ როდინაულის საჯარო სკოლის დეტალური პროექტის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები

#IBRD/I2Q/DB/NCB/02-2023

საქართველომ მიიღო მსოფლიო ბანკისგან (The World Bank) დაფინანსება „ინოვაციები, ინკლუზიური განათლება და ხარისხი“ (I2Q) პროექტის განსახორციელებლად და განზრახული აქვს ამ სახსრების ნაწილი გამოიყენოს შემდეგი კონტრაქტით გათვალისწინებული გადახდებისათვის: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ როდინაულის საჯარო სკოლის დეტალური პროექტის მომზადება და სამშენებლო სამუშაოები
გამოქვეყნებულია: 11 აპრილი 2023    /    ძალაშია: 11 აპრილი 2028

შესყიდვის ზოგადი შეტყობინება - შენობებში მწვანე ინვესტიციების პროექტი

სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი გეგმავს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მიერ გამოყოფილი 40 მილიონი ევროს ოდენობის სესხისა და ევროკავშირის სამეზობლო საინვესტიციო პლატფორმის მიერ გამოყოფილი 10 მილიონი ევროს ოდენობის გრანტის გამოყენებას საქართველოს საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობების ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესებისა და რეაბილიტაციის მიზნით.
გამოქვეყნებულია: 27 მარტი 2023    /    ძალაშია: 30 ივნისი 2024

მოკლე ანოტაცია და შესყიდვის ზოგადი განცხადება - NEFCO

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი გეგმავს ჩრდილოატლანტიკური ქვეყნების გარემოსდაცვითი ფინანსური კორპორაციის (NEFCO) მიერ გამოყოფილი სესხისა და აღმოსავლეთ ევროპის ენერგოეფექტურობისა და გარემოსდაცვითი პარტნიორობის ფონდის (E5P) მიერ გამოყოფილი გრანტის გამოყენებას საინვესტიციო პროექტის განხორციელების მიზნით: „საქართველოს მთიან რეგიონებში საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესება“.