გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ქ. თბილისში „მზიურის“ ტერიტორიაზე მდ. ვერეს ნაპირსამაგრი საყრდენი კედლის მშენებლობა.

4 ნოემბერი 2016