შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ “ვანის არქეოლოგიური მუზეუმის მშენებლობა (ფაზა 3)“

22 სექტემბერი 2016