გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ,,საბავშვო ბაღის მშენებლობა ჭიაურში (ლაგოდეხი)“

29 ნოემბერი 2021