გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - „საბავშვო ბაღის მშენებლობა წინწყაროში (თეთრიწყარო)“

30 ნოემბერი 2021