გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სამი სოფლის (სოფელი მაღლაკის, ფარცხანაყანევის და ზედა მესხეთის) საუბნო გზების რეაბილიტაცია“

21 დეკემბერი 2021