გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - თბილისის საჯარო სკოლების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაციის მიზნით დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება

23 დეკემბერი 2021