შეტყობინება ტენდერის შედეგის შესახებ - NAT220009546 ელექტრონული ტენდერი (ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, ქ. წყალტუბოში, აღმაშენებლის ქუჩის მიმდებარედ (ს/კ 29.08.36.092) ახალი საფეხბურთო ტენიკური ცენტრის მშენებლობისათვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე, სამშენებლო სამუშაოების შესრულების სახელმწიფო შესყიდვა)

9 ივნისი 2022

 დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე: 

 

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=460224&lang=ge