შეტყობინება ტენდერის შედეგის შესახებ - ქ. დმანისისა და 19 სოფლის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია - ფაზა II

20 ივნისი 2022