გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - საბავშვო ბაღის მშენებლობა აგარაში (ახალციხე)“

5 ივლისი 2022