კონტრაქტის მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილება - ADB ზუგდიდის ბიბლიოთეკის და მუზეუმის მშენებლობა

1 აგვისტო 2022

 გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ „ზვიად გამსახურდიას სახელობის ახალგაზრდული ცენტრის, საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკისა და მუზეუმის მშენებლობა ქ. ზუგდიდში“, LCIP/CW/018-2022

 

ZugdidiLibrary.pdf