გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - რუსთავის N21 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

3 აპრილი 2023