შეტყობინება ტენდერის შედეგის შესახებ - მცხეთის არქეოლოგიური მუზეუმისათვის ციფრული ტექნიკის მიწოდება (4 ლოტი)

3 აპრილი 2023