გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ხაშურის N2 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

13 აპრილი 2023

 გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ხაშურის N2 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია #IBRD/I2Q/CW/NCB/03-2022 

 

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ (16)