გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - „სპორტული კომპლექსის მშენებლობა ზუგდიდში (დარჩენილი სამუშაოები)“

29 მაისი 2023