გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - „სოფლების: ციხისუბანი, ღორთუბანი, ზედუბანი, აფიეთის დამაკავშირებელი გზის რეაბილიტაცია“

30 ივნისი 2023