შეტყობინება ტენდერის შედეგის შესახებ - ქალაქ ტყიბულის N1 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

24 იანვარი 2024