გადაწყვეტილება ტენდერის შედეგის შესახებ - „ქ. თბილისში N89 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია და ენერგოეფექტურობის გაზრდა“

25 იანვარი 2024