გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - მცხეთის მუზეუმის ტექნიკა - IBRD/RDPIII/G/NCB/07-2023

9 თებერვალი 2024

 გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - მცხეთის მუზეუმის ტექნიკა - IBRD/RDPIII/G/NCB/07-2023 

storage/assets/file/documents.pdf