გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ქალაქ ბაღდათის N1 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

15 თებერვალი 2024