ტენდერის შედეგები

20 ნოემბერი 2017

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - „სახელმწიფო და კერძო სექტორის ინვესტიციების (PPI) კომპონენტის ფარგლებში შერჩეული 3 კომპანიის ობიექტისთვის გაზმომარაგების მოწყობის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.“

პროექტის დასახელება: რეგიონალური განვითარების პროექტი
განმახორციელებელი სააგენტო: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
ქვეყანა: საქართველო
პროექტის ნომერი: P126033
3 ნოემბერი 2017

შეტყობინება საკონსულტაციო შეჩევის შედეგების შესახებ

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი

განმახორციელებელი სააგენტო: სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
ქვეყანა: საქართველო

საიდენტიფიკაციო ნომერი: GOG/CS/LCS/01-2017
ჩასატარებელი სამუშაოები: საპროექტო მომსახურება “ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის მშენებლობისთვისთვის“
სამუშაოების ხანგრძლივობა: 180 კალენდარული დღე