ტენდერის შედეგები

28 ივნისი 2023

გადაწყვეტილება კონტრაქტების მინიჭების შესახებ: „სასკოლო შენობების კონსტრუქციების მზიდუნარიანობის, სივრცითი სიხისტის, მდგრადობის, სტრუქტურული მთლიანობისა და სეისმომედეგობის დეტალური გამოკვლევა და რეკომენდაციები მათ აღდგენაზე და გაძლიერებაზე“ შემდეგ რეგიონებში: NEFCO/S-L-1-2023-Lot-1: ლოტი 1 - თიანეთში (ღულელების, სიმონიანთქხევის, სიონის საჯარო სკოლები) და გორში (მერეთის საჯარო სკოლა); NEFCO/S-L-1-2023-Lot-2: ლოტი 2 - წალკაში (საყდრიონის, ნარდევანის, განთიადის, ბარეთის საჯარო სკოლები); NEFCO/S-L-1-2023-Lot-3: ლოტი 3 - ასპინძაში (ნაქალაქევის და ორშას საჯარო სკოლები), ახალციხეში (ურაველას საჯარო სკოლა) და ამბროლაურში (ბუგეულის საჯარო სკოლა)

13 აპრილი 2023

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ხაშურის N2 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ხაშურის N2 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია #IBRD/I2Q/CW/NCB/03-2022
21 თებერვალი 2023

ქარელის N1 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

ტენდერის/კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: #IBRD/I2Q/CW/NCB/01-2022
26 დეკემბერი 2022

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - კომპიუტერული ტექნიკის შესყიდვა საქართველოს 63 მუნიციპალიტეტისათვის

#SRMIDP/G/NCB/03-2022 „გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ“ _კომპიუტერული ტექნიკის შესყიდვა საქართველოს 63 მუნიციპალიტეტისათვის