მცხეთის კინოთეატრის შენობის ადაპტაცია არქეოლოგიურ მუზეუმად

9 ნოემბერი 2017
მუნიციპალიტეტი: მცხეთა
დონორი: WB

ქვე-პროექტი „მცხეთის კინოთეატრის შენობის ადაპტაცია არქეოლოგიურ მუზეუმად“  ხორციელდება მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ რეგიონული განვითარების მესამე პროექტის (RDP III) ფარგლებში, რომელიც მიმდინარეობს მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით.

ქვე-პროექტი ითვალისწინებს მცხეთის კინოთეატრის არსებული შენობის რეკონსტრუქციას მასში არქეოლოგიური მუზეუმის განთავსების მიზნით, ასევე მიმდებარე სკვერის კეთილმოწყობას.

 

ქვე-პროექტის ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების მართვის გეგმა ხელმისაწვდომია ბმულზე:

 

ER-Mtskheta Museum-ge