ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხურის N2 და სოფელ ლეჯიქეს საბავშვო ბაღების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციისთვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე შესაბამისი სამუშაოების შესრულების სახელმწიფო შესყიდვა

გამოქვეყნებულია: 14 აგვისტო 2023    /    ძალაშია: 29 აგვისტო 2023

 სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი აცხადებს ელექტრონულ ტენდერს - NAT230016627 ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხურის N2 და სოფელ ლეჯიქეს საბავშვო ბაღების რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციისთვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე შესაბამისი სამუშაოების შესრულების შესყიდვის მიზნით.        

 
შესყიდვის გამოცხადების თარიღი: 2023 წლის 14 აგვისტო
 
წინადადებების მიღება იწყება: 2023 წლის 26 აგვისტოს
 
წინადადებების მიღება მთავრდება: 2023 წლის 29 აგვისტოს, 16:30 საათზე   
 
პრეისკურანტის სავარაუდო ღირებულება: 1,830,175.19 ლარი, დღგ-ს გარეშე
 
სახელშეკრულებო ღირებულება: 2,708,000.00 ლარი, დღგ-ს ჩათვლით 
 
 
დეტალური ინფორმაციის გასაცნობად გთხოვთ გამოიყენოთ შემდეგი ბმული: