ტენდერის შედეგები

14 ნოემბერი 2016

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფ. ვაზისუბანში საუბნო გზების რეაბილიტაცია - #EIB/MIMP/W/NCB/24-2016

კონტრაქტის ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოები: გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფ.
ვაზისუბანში საუბნო გზების რეაბილიტაცია
14 ნოემბერი 2016

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ჭიათურა- სკინდორის გზის რეაბილიტაცია - #EIB/MIMP/W/NCB/22-2016

კონტრაქტის ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაოები: ჭიათურის მუნიციპალიტეტში ჭიათურა-
სკინდორის გზის რეაბილიტაცია.
28 ოქტომბერი 2016

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ბათუმის ნაპირგამაგრებითი სამუშაოები

აზიის განვითარების ბანკის (ADB) მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამის (SUTIP) მეოთხე ტრანშის ფარგლებში ბათუმის ნაპირგამაგრებითი სამუშაოების ტენდერზე მიღებულია გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ. გთხოვთ, იხილოთ თანდართული ფაილი ინგლისურ ენაზე: