ტენდერის შედეგები

13 აპრილი 2023

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ხაშურის N2 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - ხაშურის N2 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია #IBRD/I2Q/CW/NCB/03-2022
21 თებერვალი 2023

ქარელის N1 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაცია

ტენდერის/კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: #IBRD/I2Q/CW/NCB/01-2022
26 დეკემბერი 2022

გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ - კომპიუტერული ტექნიკის შესყიდვა საქართველოს 63 მუნიციპალიტეტისათვის

#SRMIDP/G/NCB/03-2022 „გადაწყვეტილება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ“ _კომპიუტერული ტექნიკის შესყიდვა საქართველოს 63 მუნიციპალიტეტისათვის
14 დეკემბერი 2022

ტენდერის შედეგი - ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, მცხეთის მუნიციპალიტეტში ზედაზენის მონასტერთან მისასვლელი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე, სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულების სახელმწიფო შესყიდვა

ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში, Design-Build მეთოდით, მცხეთის მუნიციპალიტეტში ზედაზენის მონასტერთან მისასვლელი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების და დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე, სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესრულების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით გამოცხადებული ელ. ტენდერი არ შედგა.