შესაბამისობის ანგარიში N2, მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის საინვესტიციო პროგრამა (SUTIP – 2879-GEO) 3063 თბილისი – რუსთავის ურბანული კვანძი. მონაკვეთი 2 ა (კმ 4+000 -დან 4+100-მდე; კმ 4+400 -დან 4+700-მდე;კმ 5+100 -დან 5+300-მდე; კმ 6+800 -დან 7+800-მდე; კმ 8+300 -დან 8+600 -მდე; 9+700 -დან 9+950-მდე)

15 იანვარი 2018
მუნიციპალიტეტი: თბილისი
დონორი: ADB

გარე მონიტორინგის სპეციალისტის მიერ მომზადებული დომკუმენტი, რომელიც ადასტურებს, რომ მგფ-მა განახორციელა განსახლების პროცედურები ADB SPS (2009) -ის მოთხოვნებისა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად თბილისი– რუსთავის ურბანული კვანძი მონაკვეთი 2ა.

 

2PCR Section A Final with TC mjb 4 Jan 2018

Attachment 1 order on establishment of Grievance Redress Committee

Attachment 2. Comparison table (Planed Vs Actual) 

Attachment 3 Questioneer