გადაწყვეტილება კონტრაქტების მინიჭების შესახებ - ქვემო ქართლის და კახეთის საჯარო სკოლების რეკონსტრუქცია/რეაბილიტაციის მიზნით დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება

27 დეკემბერი 2021